Walne Zgromadzenie Delegatów
Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego
13 kwietnia 2021