LISTA KANDYDATÓW
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO 2021

Prosimy zgłaszać kandydatów mailowo do Macieja Czajkowskiego

Kandydaci na Przewodniczącego Zebrania
1 Sandra Różańska
Kandydaci na Wiceprzewodniczącego Zebrania
1 Arkadiusz Ciechomski
Kandydaci na Protokolanta Zebrania
1 Lena Leszczyńska
Kandydaci do Komisji Skrutacyjnej
1 Marian Rutkowski
2 Piotr Kucharski
3  
Kandydaci do Komisji Mandatowej
1 Andrzej Wądołowski
2 Piotr Kucharski
3  
4  
Kandydaci do Komisji Uchwał i Wniosków
1 Aleksander Krych
2  
3  
Kandydaci na Prezesa MZBS
1 Maciej Czajkowski
2  
3  
Kandydaci na Członków Zarządu MZBS
1 Kazimierz Falkowski - Prezes Płockiego ZBS
2 Włodzimierz Pieniążek - Prezes Radomskiego ZBS
3 Andrzej Wądołowski - Prezes Ciechanowskiego ZBS
4 Stanisław Petrykowski - Team Natolin Bis
5 Jarosław Kostrzewa
Kandydaci do Komisji Rewizyjnej MZBS
1 Arkadiusz Wódkowski
2 Mariusz Mączewski
3  
Kandydaci na delegatów na Zjazd PZBS
Według kolejności zgłoszeń - Wybieramy tuzin delegatów.
1 Grażyna Kościelny
2 Lena Leszczyńska
3 Igor Chalupec
4 Sławomir Latała
5 Sławomir Kolarz
6 Andrzej Wądołowski
7 Henryk Przybysławski
8 Maciej Czajkowski
9 Ewa Miszewska
10 Sandra Różańska
11 Aleksander Krych
12 Włodzimierz Rutkowski
13 Piotr Dybicz
14 Stanisław Mączka
15 Arkadiusz Ciechomski
16 Jaromir Markowski
17 Witold Stachnik
18 Tomasz Kopka
19 Mariusz Mączewski
20 Paweł Szymaszczyk
21 Arkadiusz Wódkowski
22 Arkadiusz Zadworny
23 Michał Kilanowski
24 Stanisław Petrykowski
25  
26  
27  
28  
29