Szanowni Państwo!

Zbliża się data (13 kwietnia 2021 godz. 17:45) Walnego Zgromadzenia Delegatów Mazowieckiego ZBS na którym zostaną wybrane
nowe władze MZBS oraz delegaci na Walny Zjazd PZBS.
Zgromadzenie tym razem ze względów epidemiologicznych odbędzie się w Internecie.
Zgodnie z Uchwałą każdej z drużyn przysługuje wystawienie jednego delegata.

Prosiłbym o przesłanie danych wybranego delegata na Zjazd (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu - niezbędne do głosowań)
do dnia 10 kwietnia 2021r do godz. 20:00 na mój adres mailowy.
By móc uczestniczyć w Zebraniu każdy z delegatów będzie potrzebował działających: kamery, głośnika i mikrofonu.
11 kwietnia o godz. 19:00 odbędzie się testowo-instruktażowe spotkanie delegatów na platformie internetowej (około 30 minut).
Na stronie poświęconej WZD pojawi się lista drużyn wraz z kapitanami oraz delegatami.

Aby Zebranie przebiegło sprawnie proszę o wcześniejsze zgłaszanie kandydatur na stanowiska:
- Przewodniczącego Zebrania,
- Wiceprzewodniczącego Zebrania,
- Protokolanta Zebrania,
- Komisji Skrutacyjnej,
- Komisji Mandatowej,
- Komisji Uchwał i Wniosków,
- Prezesa MZBS,
- członków Zarządu MZBS,
- Komisji Rewizyjnej MZBS,
- delegatów na Zjazd PZBS.
Wszystkie te listy będą publikowane na stronie Zebrania.

Przypominam również, że delegaci (zarówno na WZD MZBS jak i WZD PZBS) są wybierani na okres kadencji Zarządu a nie tylko najbliższe Zebranie, co skutkuje uczestnictwem na kolejnych WZD w trakcie trwania kadencji.

ze sportowym pozdrowieniem
Maciej Czajkowski
Prezes Mazowieckiego ZBS