strona główna

Informacje

WZBS


 
WZBS: Wszystkie informacje Zarząd Komisja Rewizyjna Walny Zjazd Delegatów
 
WZBSWZD2022-07-30 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WZBS 2022
WZBSWZD2021-09-21 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WZBS 2021
WZBSWZD2018-12-05 Skład Zarządu WZBS na lata 2018-2022
WZBSWZD2018-12-05 Walne Zebranie Delegatów WZBS 2018
WZBSWZD2018-09-12 Walne Zebranie Delegatów WZBS 2018 - informacja
WZBSWZD2018-03-23 Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów
WZBSWZD2018-03-23 Sprawozdanie finansowe za rok 2017
WZBSWZD2017-03-31 Protokół z obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Warszawskiego
WZBSWZD2016-10-27 Skład Zarządu WZBS na lata 2016-2018
WZBSWZD2016-10-27 Protokół z Walnego Zebrania Delegatów
WZBSWZD2016-10-27 Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, Zdjęcia
WZBSWZD2016-03-30 Protokół z obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów WZBS
WZBSWZD2016-03-02 Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS
WZBSWZD2014-12-05 Skład Zarządu WZBS na lata 2014-2018 - kadencja skrócona do roku 2016
WZBSWZD2014-12-05 Walny Zjazd Delegatów, Zdjęcia
WZBSWZD2014-12-05 Lista Delegatów na Walne Zebrania WZBS
WZBSWZD2014-09-17 Uchwała WZBS w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów
WZBSWZD2010-11-16 Walne Zebranie Delagatów, protokół z zebrania
WZBSWZD2010-11-16 Walne Zebranie Delagatów, protokół komisji skrutacyjnej
WZBSWZD2010-11-16 Walne Zebranie Delagatów, załącznik nr 6
WZBSWZD2010-11-16 Walne Zebranie Delagatów, zdjęcia
WZBSWZD2010-11-16 Skład Zarządu WZBS na lata 2010-2014
WZBSWZD2010-11-16 Sprawozdanie z prac Zarządu w latach 2006-2010
WZBSWZD2006-10-30 Skład Zarządu WZBS na lata 2006-2010
WZBSWZD2003-03-01 Sprawozdanie Zarządu za rok 2002
WZBSWZD2003-03-01 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2002
WZBSWZD2002-10-24 Skład Zarządu WZBS na lata 2002-2006