strona główna

Informacje

WZBS

MZBS


 
Wszystkie informacje Mazowiecki ZBS Warszawski ZBS
 
MZBS: Zarząd Komisja Rewizyjna Walny Zjazd Delegatów
 
MZBSWZD2021-12-03 Informacja KR dla WZD MZBS w sprawie działalności Zarządu MZBS
MZBSKR2021-11-04 Uchwała #6 Komisji Rewizyjnej MZBS
MZBSInfo2021-10-06 Projekt statutu MZBS z października 2021
MZBSKR2021-10-02 Uchwała #5 Komisji Rewizyjnej MZBS
MZBSKR2021-06-28 Uchwała #4 Komisji Rewizyjnej MZBS
MZBSKR2021-05-31 Uchwała #3 Komisji Rewizyjnej MZBS
MZBSWZD2021-05-20 Materiały z WZD MZBS 2021
MZBSKR2021-05-17 Uchwała #2 Komisji Rewizyjnej MZBS
MZBSKR2021-05-03 Uchwała #1 Komisji Rewizyjnej MZBS
MZBSWZD2021-04-13 Delegaci na WZD PZBS
MZBSWZD2021-04-13 Protokół z obrad WZD MZBS
MZBSWZD2021-04-13 Skład Zarządu MZBS - 2021
MZBSWZD2021-04-13 Walne zgromadzenie delegatów MZBS
MZBSInfo2020-02-04 Uchwała Wydziału Dyscypliny PZBS 53/2020/2016-2020
MZBSInfo2018-12-10 Oświadczenie Roberta Głowackiego
MZBSInfo2018-06-24 Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #6
MZBSInfo2018-03-15 Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #5
MZBSInfo2018-01-25 Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #4
MZBSInfo2017-11-04 Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #2
MZBSInfo2017-10-30 Uchwała Sądu Koleżeńskiego przy MZBS #1
MZBSWZD2016-03-30 Skład Zarządu MZBS - 2016
MZBSWZD2012-08-26 Skład Zarządu MZBS - 2012
MZBSWZD2012-08-26 Protokół Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MZBS
MZBSWZD2012-08-26 Sprawozdanie Zarządu MZBS z działalności za okres kadencji 27 VIII 2008 ? 25 VIII 2012
MZBSWZD2012-08-26 Nowy Statut Mazowieckiego ZBS
MZBSWZD2012-06-01 Statut Mazowieckiego ZBS
MZBSInfo2012-05-29 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru delegatów na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą PZBS
MZBSInfo2011-03-09 Sprawozdanie z Otwartych Mistrzostw Mazowsza Młodzików i Juniorów, PDF 3,5Mb