Sprawozdanie Zarządu WZBS z działalności w 2002 r.

Obecny zarząd WZBS został wybrany na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 29 marca 2002 r. Prezesem Zarządu został Tadeusz Luzak.

Wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco: Wiceprezesem został kol. Włodzimierz Buze, ( sprawy finansowe, organizacja rozgrywek, kontakty z OZBS, skarbnikiem kol, Waldemar Burakowski  +  sponsoring, sekretarzem kol, Bogusław Bednarski. W skład zarządu weszli również: kol. Mira Siwek (sponsoring, kontakty z mediami i komisja kobieca), Maciej Czajkowski (sprawy sędziowskie, WGiD i ranking), Piotr Dybicz (młodzież i juniorzy) i Radosław Lula (internet, propadanda wizualna)

            Celami jakie Zarząd postawił przed sobą były: 1) organizacja życia brydżowego w Warszawie i okolicy, 2) otwartość i jawność poczynań. Nikt z nas nie wiedział wówczas, jak wielka czeka nas praca.

            Pierwszą decyzją była zmiana warunków lokalowych WOBu. Nie do przyjęcia było pozostanie na kolei, ze względu na dużą cenę za udostępnienie lokalu w stosunku do bardzo niskich warunków higienicznych. Ten, kto obecnie bierze udział w turniejach na Kłopotowskiego,  wie, że decyzja ta była ze wszech miar słuszna. Warunki do gry są takie, że wielu może ich nam pozazdrościć. Płacimy również za lokal o 1/3 mniej niż poprzednio. Dzięki uprzejmości Dyrektora „Damisu” p. Tomaszewskiego gramy prawie przez cały tydzień na zasłonach, dwa razy w tygodniu „barometrem” .Wsłuchując się w prośby naszych kolegów, raz w tygodniu organizujemy turnieje tańsze dla zawodników o niskim współczynniku WK.

Prowadzimy dwie klasyfikacje długofalowe, których nagrodą jest bezpłatne granie w XXXI GP Warszawy i wpisowe do MPP open.

Zdając sobie sprawę z odległości i korków drogowych w Warszawie z radością przyjęliśmy propozycję G.Gardynika organizacji drugiego WOBu w otwieranym wkrótce przez niego klubie brydżowym w Kabatach. Zamierzeniem naszym będzie utrzymanie obydwu lokali WOB i rozgrywanie w nich równoległych turniejów.

            Ogółem w 2002 r. zorganizowaliśmy 175 turniejów cyklicznych oraz około 400 turniejów organizowanych pod naszą egidą, zorganizowaliśmy również 6 turniejów okazjonalnych, Mistrzostwa Warszawy we wszystkich konkurencjach brydżowych. Wreszcie zorganizowaliśmy XXX GP Warszawy i Kolumnę Zygmunta. Nie była to udana organizacja – zbyt długi program zawodów, pomyłki w redakcji folderu całkowicie zepsuły regulamin Kongresu (w dodatku zmieniany w trakcie trwania imprezy), duża wpadka sędziowska przy obliczaniu carry over MPMixt.

Cóż więc z tego, że po raz pierwszy była wysoka nagroda za I miejsce, nowa, nie zwijająca się wykładzina, czyste i dodatkowe toalety, godna oprawa kongresu, jeżeli w/w wpadki determinowały jego ocenę. Nie ma jednak róży bez kolców. Nauczyliśmy się jak organizować duże turnieje, na co zwracać uwagę przy organizacji, by w przyszłości nie było przykrych niespodzianek. Chcemy,  aby XXXI GP Warszawy, pierwszy turniej w nowym trzydziestoleciu, był pod każdym względem udamy.

 I jeszcze chwila o finansach XXX GP Warszawy. Organizacja jego przyniosła stratę w wysokości ca 11 tys.zł. Miało na to wpływ wycofanie się w ostatniej chwili sponsorów, a przede wszystkim zakup wykładziny pokrywającej korty hali Mera. Zakup ten był tańszy niż ewentualne wypożyczenie wykładziny a przy tym jest inwestycją na wiele lat.

            Koleżanki i koledzy w ubiegłym roku mieliśmy zarejestrowanych 698 zawodników a obecnie zarejestrowało się 552. Zauważamy, że wielu starszych kolegów i koleżanek nie zarejestrowało się, ze względu na podniesienie kosztów rejestracji. Zauważalny jest wzrost tzw. czynnych zawodników. Jeżeli w I , II i III lidze jest stagnacja, czyli jest zarejestrowana taka sama ilość zespołów , to w IV lidze nastąpił wyraźny wzrost ilościowy o 5 drużyn. Biorąc pod uwagę postulaty naszych zawodników nie urządzamy tzw. Spędów, umożliwiamy grę z zasłonami, zapewniamy dużą ilość rozgrywanych meczów. Pilnie obserwujemy reakcje, gotowi do wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

            Pragnę Państwa poinformować, że zażegnaliśmy wszelkie spory z ZG PZBS oraz OZBS działającymi na Mazowszu. Udało nam się wspólnie powołać Zarząd Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego którego prezesem został kol. Włodzimierz Buze.

            W ostatnich 8 miesiącach pracy udało nam się uporządkować sprawy związane z sędziowaniem i czystością gry. Przede wszystkim wielu nowych, młodych sędziów dostaje możliwość sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności przez prowadzenie zawodów. Opracowany został regulamin wypłacania nagród na turniejach WOB. Zakreśliliśmy jasne ramy wynagradzania sędziów za prowadzenie zawodów. W przygotowaniu jest regulamin praw i obowiązków sędziego. Zamierzeniem naszym jest też prowadzenie zajęć doskonalących dla sędziów.

            Powołana została i pracuje Komisja ds. Etyki i Dyscypliny WZBS. Komisja jest ciałem opiniodawczym dla Zarządu WZBS w sprawach dotyczących czystości gry i dyscypliny organizacyjnej.

            Koleżanki i Koledzy, Zarząd WZBS zapewnia Was , że przykłada szczególną i należną wagę do prawidłowego prowadzenia rankingu. Zapewniamy was ,że żaden wasz punkt nie umknie w nowym roku naszej uwadze, a aktualna klasyfikacja będzie wam na stronach internetowych i tablicach informacyjnych przedstawiana co najmniej raz w kwartale.,            Ogromną rolę przywiązujemy do spraw młodzieżowych. Obserwujemy  stały przypływ młodych zawodników. W obecnym roku już zarejestrowaliśmy 73 osoby w porównaniu z 55 osobami w roku ubiegłym. Obecnie prowadzone są zajęcia w czterech grupach przez kolegów: Piotra Dybicza, Janusza Maliszewskiego, Macieja Czajkowskiego i Piotra Krajewskiego. Koledzy ci prowadzą zajęcia, organizują zawody sędziując na nich, pełnią funkcje wychowawcy i kierownika ekipy na różnego rodzaju wyjazdach i obozach. Efektem ich pracy są sukcesy: srebrny medal na Drużynowych Mistrzostwach Europy Młodzieży Szkolnej, 10 złotych, 3 srebrne i 5 brązowych medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, wygrana    w punktacji województw na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwo Polski           w wieku 19-21 lat, zajęcie II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej. Nie spoczywamy na laurach, naszym zamierzeniem jest koordynacja już istniejących grup szkoleniowych celem podnoszenia ich poziomu, założenie nowych grup szkolenia młodzieży celem pozyskania większej ich ilości dla naszej dyscypliny. Wiąże to się oczywiście z uaktywnieniem posiadanej a nie uaktywnionej grupy instruktorów.

            Koleżanki i koledzy przekaz internetowy naszej działalności, kontakty z mediami oraz propaganda wizualna są działaniami,  do których przywiązujemy szczególną wagę. Bez zaistnienia w świadomości społecznej nie znajdziemy sponsorów, o których dziś w czasach wolnego rynku i dodatkowo recesji niezmiernie trudno. Dlatego nieustannie pracujemy nad stworzeniem stałych kontaktów z  prasą i telewizją. Staramy się, abyście Państwo na naszej, coraz lepszej stronie internetowej, zawsze znaleźli świeże i pełne informacje. Chcemy też być widziani na mieście przez kibiców sportowych. Staramy się,  aby nasz wizerunek zyskiwał przez odpowiednio przygotowaną oprawę turniejów okazjonalnych.

            Zawiadamiam Państwa, że przy Zarządzie WZBS powołaliśmy komórkę kobiecą. Mamy nadzieję, że wypracowane i przedyskutowane przez nasze koleżanki metody pracy przyczynią się do poziomu wzrostu poziomu brydża kobiecego w Warszawie i w Polsce.

            Na koniec kilka słów o finansach. W ciągu ostatniego półrocza ponieśliśmy celowe wydatki inwestycyjne mające na celu  podniesienie estetyki gry i poziomu gry rzędu 34,5 tys.zł.

Zakupiliśmy wykładzinę na pokrycie kortów w Hali Mera, wiążąc się z tą halą na parę lat oraz zakupiliśmy maszynę do powielania kart wraz z 10 kompletami pudełek i kart. Już w każdy poniedziałek i środę w WOB grane są barometry. Przez te zakupy w rocznym bilansie ponieśliśmy stratę wielkości ca 3000 zł.        

do góry strony