REGULAMIN
turniejów WOB
 
 
 1. Zawody, których organizatorem jest Warszawski Związek Brydża Sportowego będą rozgrywane w czwartki, o godz. 1800 w cyklach półrocznych (bieżący cykl do 2 czerwca 2011).
 2. Turnieje WOB odbywać się będą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 136, 2p. Palenie poza wyznaczonym miejscem karane jest usunięciem z Turnieju (bez prawa do zwrotu wpisowego).
 3. Podczas turniejów prowadzona będzie indywidualna punktacja długofalowa w cyklu półrocznym. Punktacja będzie prowadzona wg następujących zasad:
  • do punktacji długofalowej zalicza się 12 najlepszych dla zawodnika turniejów,
  • punkty długofalowe w poszczególnych turniejach przyznaje się wg poniższej tabelki:

  Miejsce

  <16 par

  16-20

  21-25

  26-30

  31-35

  36-40

  41-45

  46-50

  >50

  1

  123

  132

  140

  147

  155

  162

  168

  174

  180

  2

  112

  120

  127

  135

  144

  152

  159

  166

  172

  3

  91

  97

  102

  123

  133

  142

  150

  157

  164

  4

  65

  69

  83

  100

  111

  132

  140

  147

  156

  5

  40

  42

  59

  89

  101

  111

  119

  140

  147

  6

  20

  21

  36

  78

  91

  101

  111

  119

  127

  7

   

  9

  18

  67

  81

  92

  102

  111

  119

  8

   

  4

  7

  56

  71

  83

  94

  103

  112

  9

   

   

  3

  45

  61

  74

  85

  95

  104

  10

   

   

  1

  34

  51

  65

  77

  88

  97

  11

   

   

   

  23

  41

  56

  69

  80

  90

  12

   

   

   

  12

  31

  47

  60

  72

  82

  13

   

   

   

   

  21

  38

  52

  64

  75

  14

   

   

   

   

  11

  28

  43

  56

  67

  15

   

   

   

   

   

  19

  35

  48

  60

  16

   

   

   

   

   

  10

  26

  40

  53

  17

   

   

   

   

   

   

  18

  32

  45

  18

   

   

   

   

   

   

  9

  25

  38

  19

   

   

   

   

   

   

   

  17

  31

  20

   

   

   

   

   

   

   

  9

  23

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

  22

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

 4. Pozostałym zawodnikom w turnieju przyznaje się za uczestnictwo po 1 PDF.
 5. 14 najlepszych brydżystów półrocza (wraz z dobranymi przez siebie partnerami) otrzymuje prawo gry w turnieje TOP 24 organizowanym przez WZBS w czerwcu 2011.
 6. Czerwcowy turniej TOP rozgrywany będzie na punkty meczowe (cavendish uśredniony). Suma nagród w turnieju finałowym wyniesie min. 4500 zł.
 7. Wpisowe w turniejach eliminacyjnych wynosi (od osoby):
   
  • 30 zł - niezrzeszeni
  • 25 zł - normalne
  • 20 zł - ulgowe *
  • 15 zł - młodzież szkolna

  * - osoby z wpisaną ulgą w legitymacji PZBS, a także wszystkie kobiety i osoby, które ukończyły 60 lat
   
 8. Na nagrody bieżace przeznacza się 40% wpisowego, 10% na nagrody do każdego z finałowych turniejów TOP 24
 9.  
Prezes WZBS
(-) Tadeusz Luzak
 

do góry strony