Podział nagród w turniejach WZBS

 
 1. Nagrody przyznawane są dla co najmniej 10% par (przy udziale co najmniej 23 par), z tym że:
   
  1. Nagrody główne zdobywa 7% startujących par (z zaokrągleniem w górę);
    
  2. Nagrody specjalne zdobywa 3% startujących par(z zaokrągleniem w górę), jeśli spełnione są warunki przyznawania nagród specjalnych. W przeciwnym wypadku, pula nagród specjalnych zasila w całości pulę nagród głównych.
    
 2. Nagrody specjalne przyznawane są gdy:
   
  1. W jednej kategorii specjalnej startują co najmniej 4 pary;
    
  2. Lub we wszystkich kategoriach w sumie startuje co najmniej 6par.
    
 3. Kategorie nagród specjalnych:
   
  1. Para mikstowa;
    
  2. Para kobieca;
    
  3. Para juniorska;
    
  4. Para popularna - para z iloczynem WK nie większym niż 5, w której żaden zawodnik nie posiada WK wyższego niż 3i.
    

i
WK 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
0 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
0,5 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
1 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
1,5 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
2 TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE
2,5 TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE
3 TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE