Nagrody

  • 75% wpisowego na nagrody finansowe.
  • Nagrody rzeczowe (bony Decathlon o wartości):

    • 1m. - 800zł
    • 2m. - 400zł
    • 3m. - 300zł


Dodatkowe informacje

  • REJESTRACJA
  • W przypadku dużego zainteresowania limit liczby par może zostać zwiększony.