WGiD, 26 III 2004

Decyzją WGiD WZBS z dnia 26.03.2004 za "frywolną grę" na turnieju na zapis maksymalny "Kolumna Zygmunta" rozegranego w Warszawie w dniu 21.03.2004 kol. Sylwester Cieślak zostaje ukarany dyskwalifikacją na okres 3 tygodni, poczynając od dnia 22.03.2004 oraz karą dodatkową przepracowania na rzecz WZBS-u nieodpłatnie 10 godzin z zamianą na 3 miesięczną dyskwalifikację.

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu WZBS w terminie 2 tygodni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia

 

Przewodniczący WGiD

Tadeusz Luzak