Rejestracja na sezon 2011/2012

Termin zgłoszenia drużyn:
           - Ekstraklasy, I i II ligi ustalony został na dzień 2 października 2011 roku.
           - III ligi ustalony został na dzień 4 listopada 2011 roku.
           - ligi okręgowej warszawskiej ustalony został na dzień 18 listopada 2011 roku.
Przy rejestracji drużyny należy złożyć w sekretariacie WZBS formalny wniosek (pobierz) o zarejestrowanie drużyny w jednym egzemplarzu. Każda drużyna biorąca udział w DMP w sezonie 2011/12 może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką zawodniczą na 2012 rok.
Listę członków na odwrocie prosimy wypełnić dokładnie – należy podać kto pełni funkcję kapitana, gdyż jego adres korespondencyjny i numer telefonu będą umieszczone w terminarzu rozgrywek.
Przy składaniu dokumentacji rejestracyjnej sekcje które wnoszą opłaty przelewem otrzymają noty księgowe z kontem WZBS, zaś przy wpłatach gotówkowych - rachunek. Drużyny mogą rejestrować sie do rozgrywek ligowych wyłącznie pod nazwą sponsora, nazwą klubu lub nazwiskiem kapitana.

Składki na sezon 2011/2012

MZBS i WZBS ustaliły następujące opłaty startowe:

OPŁATA STARTOWA ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE

SKŁADKI (w PLN)

2010/2011

2011/2012

                            Ekstraklasa i I liga -

250 MZBS + 150 ZG PZBS

250 MZBS + 150 ZG PZBS

                            II liga -

200 MZBS + 150 ZG PZBS

200 MZBS + 150 ZG PZBS

                            III liga -

800 + 150 ZG PZBS

800 + 150 ZG PZBS

IV liga -

650 + 150 ZG PZBS

650 + 150 ZG PZBS

W III i IV lidze w sezonie 2011/2012 będzie się grać na tych samych rozkładach na wszystkich stołach (powielane karty).

Prosimy o dokonywanie wpłat na konta bankowe:

WZBS PKO BP IX O/W-wa 51 1020 1097 0000 7102 0104 8370 - rejestracja WSZYSTKICH zawodników oraz drużyn Ekstraklasy, I,II i IV ligi

MZBS PKO BP IX O/W-wa 54 1020 1097 0000 7902 0087 0220 - rejestracja dryżyn III ligi

ZAWODNICY - OPŁATA REJESTRACYJNA

Termin rejestracji zawodników na 2012 rok: wraz z rejestracją drużyny lub:
do 30 listopada 2011.
Formularz Indywidualnego Zgłoszenia Członkostwa PZBS

UWAGA! Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP w sezonie 2011/2012 może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką za rok 2011 i 2012 lub 2012 i zgłoszonych na wniosku poprzez właściwy WZBS, do: Wydziału Gier i Klasyfikacji ZG PZBS, (Ekstraklasa, I i II liga) lub WGiD w WZBS (rozgrywki pozostałych szczebli). W przypadkach zmiany barw klubowych przez zawodnika, należy dołączyć pisemną zgodę na przejście wydaną przez poprzedni klub
 

 

2011

2012

Zawodnik urodzony w latach 1947 - 1986

160 (90**)

160 (90**)

Junior urodzony w latach 1987 - 1991

110 (60**)

110 (60**)

Junior urodzony w roku 1992 i młodszy

60 (25**)

60 (25**)

Senior urodzony w latach 1942 - 1946

110 (60**)

110 (60**)

Nestor urodzony w 1941 r. i starszy *

60

70

Członkowie honorowi PZBS

0

0


* ale pod warunkiem, że dana osoba była członkiem PZBS przez ostatnie 10 lat lub była członkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie


** przy pierwszej rejestracji do PZBS opłata w ulgowej kwocie

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe:

WZBS PKO BP IX O/W-wa 51 1020 1097 0000 7102 0104 8370

Prezes WZBS Prezes MZBS
Tadeusz Luzak Włodzimierz Buze

 Jeśli wasza drużyna ma swoją stronę to prześlijcie nam jej adres. Kilka drużyn już tak zrobiło!!!