Rejestracja na sezon 2010/2011

Termin zgłoszenia drużyn:
           - I, II ligi ustalony został na dzień 16 października 2010 roku.
           - III ligi ustalony został na dzień 15 listopada 2010 roku.
           - ligi okręgowej warszawskiej ustalony został na dzień 22 listopada 2010 roku.
Przy rejestracji drużyny należy złożyć w sekretariacie WZBS formalny wniosek (pobierz) o zarejestrowanie drużyny w jednym egzemplarzu. Każda drużyna biorąca udział w DMP w sezonie 2010/11 może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką zawodniczą na 2011 rok.
Listę członków na odwrocie prosimy wypełnić dokładnie – należy podać kto pełni funkcję kapitana, gdyż jego adres korespondencyjny i numer telefonu będą umieszczone w terminarzu rozgrywek.
Przy składaniu dokumentacji rejestracyjnej sekcje które wnoszą opłaty przelewem otrzymają noty księgowe z kontem WZBS, zaś przy wpłatach gotówkowych - rachunek. Drużyny mogą rejestrować sie do rozgrywek ligowych wyłącznie pod nazwą sponsora, nazwą klubu lub nazwiskiem kapitana.

Składki na sezon 2010/2011

MZBS i WZBS ustaliły następujące opłaty startowe:

OPŁATA STARTOWA ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE

SKŁADKI (w PLN)

2009/2010

2010/2011

                            I liga -

200 MZBS + 120 ZG PZBS

250 MZBS + 150 ZG PZBS

                            II liga -

150 MZBS + 120 ZG PZBS

200 MZBS + 150 ZG PZBS

                            III liga -

780 + 120 ZG PZBS

800 + 150 ZG PZBS

IV liga -

630 + 120 ZG PZBS

650 + 150 ZG PZBS

W III i IV lidze w sezonie 2010/2011 będzie się grać na tych samych rozkładach na wszystkich stołach (powielane karty).

WZBS PKO BP IX O/W-wa 51 1020 1097 0000 7102 0104 8370 - rejestracja wszystkich zawodników oraz drużyn I,II i IV ligi

MZBS PKO BP IX O/W-wa 54 1020 1097 0000 7902 0087 0220 - rejestracja dryżyn III ligi

ZAWODNICY - OPŁATA REJESTRACYJNA

Termin rejestracji zawodników na 2011 rok: wraz z rejestracją drużyny lub:
do 30 listopada 2010.

UWAGA! Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP w sezonie 2010/2011 może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką za rok 2010 i 2011 lub 2011 i zgłoszonych na wniosku poprzez właściwy WZBS, do: Wydziału Gier i Klasyfikacji ZG PZBS, (I i II liga) lub WGiD w WZBS (rozgrywki pozostałych szczebli). W przypadkach zmiany barw klubowych przez zawodnika, należy dołączyć pisemną zgodę na przejście wydaną przez poprzedni klub
 

 

2010

2011

Zawodnik urodzony w latach 1946 - 1985

150

160 (90**)

Junior urodzony w latach 1986 - 1990

90

110 (60**)

Junior urodzony w roku 1991 i młodszy

50

60 (25**)

Senior urodzony w latach 1941 - 1945

90

110 (60**)

Nestor urodzony w 1940 r. i starszy *

50

60

Członkowie honorowi PZBS

50

0


* ale pod warunkiem, że dana osoba była członkiem PZBS przez ostatnie 10 lat lub była członkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie


** przy pierwszej rejestracji do PZBS opłata w ulgowej kwocie

WZBS PKO BP IX O/W-wa 51 1020 1097 0000 7102 0104 8370 - rejestracja wszystkich zawodników

 

Prawa i przywileje członka PZBS w roku 2011:

- każdy zawodnik zarejestrowany w PZBS (członek PZBS) otrzyma legitymację członkowską w formie karty kredytowej,
- każdy członek PZBS otrzymywa magazyn związkowy "Świat Brydża" na adres domowy,
- do udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski uprawnieni są tylko członkowie PZBS za wyjątkiem Otwartych Mistrzostw Polski (np. KMP, Indywidualne Mistrzostwa Polski),
- tylko członek PZBS ma prawo do zdobywania punktów klasyfikacyjnych (pkl) i awansowania na wyższy tytuł po zdobyciu wymaganego limitu pkl-i na dany tytuł,
- tylko członek PZBS (za okazaniem legitymacji) ma prawo do 33% ulgi we wszystkich turniejach PZBS (tzn. tam, gdzie przydzielane są punkty klasyfikacyjne "pkl"),

Prezes WZBS Prezes MZBS
Tadeusz Luzak Włodzimierz Buze

 Jeśli wasza drużyna ma swoją stronę to prześlijcie nam jej adres. Kilka drużyn już tak zrobiło!!!