Rejestracja na sezon 2009/2010

Termin zgłoszenia drużyn:
           - I, II i III ligi ustalony został na dzień 15 października 2009 roku.
           - ligi okręgowej warszawskiej ustalony został na dzień 23 listopada 2009 roku.
Przy rejestracji drużyny należy złożyć w sekretariacie WZBS formalny wniosek (pobierz) o zarejestrowanie drużyny w jednym egzemplarzu. Każda drużyna biorąca udział w DMP w sezonie 2009/10 może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką zawodniczą na 2010 rok.
Listę członków na odwrocie prosimy wypełnić dokładnie – należy podać kto pełni funkcję kapitana, gdyż jego adres korespondencyjny i numer telefonu będą umieszczone w terminarzu rozgrywek.
Przy składaniu dokumentacji rejestracyjnej sekcje które wnoszą opłaty przelewem otrzymają noty księgowe z kontem WZBS, zaś przy wpłatach gotówkowych - rachunek. Drużyny mogą rejestrować sie do rozgrywek ligowych wyłącznie pod nazwą sponsora, nazwą klubu lub nazwiskiem kapitana.

Składki na sezon 2009/2010

MZBS i WZBS ustaliły następujące opłaty startowe:

OPŁATA STARTOWA ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE

SKŁADKI (w PLN)

2008/2009

2009/2010

                            I liga -

200 MZBS + 120 ZG PZBS

200 MZBS + 120 ZG PZBS

                            II liga -

150 MZBS + 120 ZG PZBS

150 MZBS + 120 ZG PZBS

                            III liga -

780 + 50 WZBS +120 ZG PZBS

780 + 120 ZG PZBS

IV liga -

700 + 120 ZG PZBS

630 + 120 ZG PZBS

W III i IV lidze w sezonie 2009/2010 będzie się grać na tych samych rozkładach na wszystkich stołach (powielane karty).

WZBS PKO BP IX O/W-wa 51 1020 1097 0000 7102 0104 8370 - rejestracja wszystkich zawodników oraz drużyn I,II i IV ligi

MZBS PKO BP IX O/W-wa 54 1020 1097 0000 7902 0087 0220 - rejestracja dryżyn III ligi

ZAWODNICY - OPŁATA REJESTRACYJNA

Termin rejestracji zawodników na 2010 rok: wraz z rejestracją drużyny lub:
do 30 listopada 2009.

UWAGA! Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP w sezonie 2009/2010 może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką za rok 2009 i 2010 lub 2010 i zgłoszonych na wniosku poprzez właściwy WZBS, do: Wydziału Gier i Klasyfikacji ZG PZBS, (I i II liga) lub WGiD w WZBS (rozgrywki pozostałych szczebli). W przypadkach zmiany barw klubowych przez zawodnika, należy dołączyć pisemną zgodę na przejście wydaną przez poprzedni klub
 

 

2009

2010

Zawodnik normalny bez względu na płeć,
urodzony w latach 1945 - 1984

150

150

Junior urodzony w latach 1985 - 1994

90

90

Pierwsza rejestracja
juniora urodzonego w latach 1985 - 1994

50

50

Senior urodzony w latach 1940 - 1944

90

90

Junior urodzony w 1995 r. i młodszy

50

50

Nestor urodzony w 1939 r. i starszy *

50

50

Członkowie honorowi PZBS

50

50


* ale pod warunkiem, że dana osoba była członkiem PZBS przez ostatnie 10 lat lub była członkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie

 

Prawa i przywileje członka PZBS w roku 2010:

- każdy zawodnik zarejestrowany w PZBS (członek PZBS) otrzyma legitymację członkowską w formie karty kredytowej,
- każdy członek PZBS otrzymywa magazyn związkowy "Świat Brydża" na adres domowy,
- do udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski uprawnieni są tylko członkowie PZBS za wyjątkiem Otwartych Mistrzostw Polski (np. KMP, Indywidualne Mistrzostwa Polski),
- tylko członek PZBS ma prawo do zdobywania punktów klasyfikacyjnych (pkl) i awansowania na wyższy tytuł po zdobyciu wymaganego limitu pkl-i na dany tytuł,
- tylko członek PZBS (za okazaniem legitymacji) ma prawo do 33% ulgi we wszystkich turniejach PZBS (tzn. tam, gdzie przydzielane są punkty klasyfikacyjne "pkl"),

Prezes WZBS Prezes MZBS
Tadeusz Luzak Włodzimierz Buze

 Jeśli wasza drużyna ma swoją stronę to prześlijcie nam jej adres. Kilka drużyn już tak zrobiło!!!