Rejestracja na sezon 2008/2009

Termin zgłoszenia drużyn:
           - I, II i III ligi ustalony został na dzień 5 listopada 2008 roku.
           - okręgowej ligi warszawskiej (IV liga) ustalony został na dzień 30 listopada 2008 roku.
Przy rejestracji drużyny należy złożyć w sekretariacie WZBS formalny wniosek (pobierz) o zarejestrowanie drużyny w jednym egzemplarzu. Każda drużyna biorąca udział w DMP w sezonie 2008/09 może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką zawodniczą na 2009 rok.
Listę członków na odwrocie prosimy wypełnić dokładnie – należy podać kto pełni funkcję kapitana, gdyż jego adres korespondencyjny i numer telefonu będą umieszczone w terminarzu rozgrywek.
Przy składaniu dokumentacji rejestracyjnej sekcje które wnoszą opłaty przelewem otrzymają noty księgowe z kontem WZBS, zaś przy wpłatach gotówkowych - rachunek. Drużyny mogą rejestrować sie do rozgrywek ligowych wyłącznie pod nazwą sponsora, nazwą klubu lub nazwiskiem kapitana.

Składki na sezon 2008/2009

MZBS i WZBS ustaliły następujące opłaty startowe:

OPŁATA STARTOWA ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE

SKŁADKI (w PLN)

2007/2008

2008/2009

                            I liga -

100 MZBS + 120 ZG PZBS

200 MZBS + 120 ZG PZBS

                            II liga -

100 MZBS + 120 ZG PZBS

150 MZBS + 120 ZG PZBS

                            III liga -

700 + 50 WZBS +120 ZG PZBS

780 + 50 WZBS +120 ZG PZBS

IV liga -

550 + 120 ZG PZBS

700 + 120 ZG PZBS

W III i IV lidze w sezonie 2008/2009 będzie się grać na tych samych rozkładach na wszystkich stołach (powielane karty).

WZBS PKO BP IX O/W-wa 51 1020 1097 0000 7102 0104 8370 - rejestracja wszystkich zawodników oraz drużyn I,II i IV ligi

MZBS PKO BP IX O/W-wa 54 1020 1097 0000 7902 0087 0220 - rejestracja dryżyn III ligi

ZAWODNICY - OPŁATA REJESTRACYJNA

Termin rejestracji zawodników na 2009 rok: wraz z rejestracją drużyny lub:
do 5 listopada 2008 r (I, II i III liga)
do 30 listopada 2008 r. (IV liga i Singleton).

UWAGA! W przypadkach zmiany barw klubowych przez zawodnika, należy dołączyć pisemną zgodę na przejście wydaną przez poprzedni klub

 

2008

2009

Zawodnik normalny bez względu na płeć,
urodzony w latach 1944 - 1983

130

150

Junior urodzony w latach 1984 - 1993

65

90

Junior urodzony w latach 1984 - 1993
pierwsza rejestracja

65

50

Senior urodzony w latach 1939 - 1943

65

90

Junior urodzony w 1994 r. i młodszy

30

50

Nestor urodzony w 1938 r. i starszy *

30

50

Członkowie honorowi PZBS

0

50


* ale pod warunkiem, że dana osoba była członkiem PZBS przez ostatnie 10 lat lub była członkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie

 

Prawa i przywileje członka PZBS w roku 2009:

- każdy zawodnik zarejestrowany w PZBS (członek PZBS) otrzyma legitymację członkowską w formie karty kredytowej,
- otrzymywania magazynu związkowego "Świat Brydża" na adres korespondencyjny,
- do udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski uprawnieni są tylko członkowie PZBS za wyjątkiem Otwartych Mistrzostw Polski (np. KMP, Indywidualne Mistrzostwa Polski),
- tylko członek PZBS ma prawo do zdobywania punktów klasyfikacyjnych (pkl) i awansowania na wyższy tytuł po zdobyciu wymaganego limitu pkl-i na dany tytuł,
- tylko członek PZBS (za okazaniem legitymacji) ma prawo do 33% ulgi we wszystkich turniejach PZBS (tzn. tam, gdzie przydzielane są punkty klasyfikacyjne "pkl"),

Prezes WZBS Prezes MZBS
Tadeusz Luzak Włodzimierz Buze

 Jeśli wasza drużyna ma swoją stronę to prześlijcie nam jej adres. Kilka drużyn już tak zrobiło!!!