Rejestracja na sezon 2007/2008

Termin zgłoszenia drużyn:
           - I i II ligi ustalony został na dzień 12 października 2007 roku.
           - III ligi mazowieckiej ustalony został na dzień 15 października 2007 roku.
           - ligi okręgowej warszawskiej ustalony został na dzień 28 listopada 2007 roku.
Przy rejestracji drużyny należy złożyć w sekretariacie WZBS formalny wniosek (pobierz) o zarejestrowanie drużyny w jednym egzemplarzu. Każda drużyna biorąca udział w DMP w sezonie 2007/08 może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką zawodniczą na 2008 rok.
Listę członków na odwrocie prosimy wypełnić dokładnie – należy podać kto pełni funkcję kapitana, gdyż jego adres korespondencyjny i numer telefonu będą umieszczone w terminarzu rozgrywek.
Przy składaniu dokumentacji rejestracyjnej sekcje które wnoszą opłaty przelewem otrzymają noty księgowe z kontem WZBS, zaś przy wpłatach gotówkowych - rachunek. Drużyny mogą rejestrować sie do rozgrywek ligowych wyłącznie pod nazwą sponsora, nazwą klubu lub nazwiskiem kapitana.

Składki na sezon 2007/2008

MZBS i WZBS ustaliły następujące opłaty startowe:

OPŁATA STARTOWA ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE

SKŁADKI (w PLN)

2006/2007

2007/2008

                            I, II liga -

100 MZBS + 120 ZG PZBS

100 MZBS + 120 ZG PZBS

                            III liga -

700 + 50 WZBS +120 ZG PZBS

700 + 50 WZBS +120 ZG PZBS

IV liga -

550 + 120 ZG PZBS

550 + 120 ZG PZBS

W III i IV lidze w sezonie 2007/2008 będzie się grać na tych samych rozkładach na wszystkich stołach (powielane karty).

WZBS PKO BP IX O/W-wa 51 1020 1097 0000 7102 0104 8370 - rejestracja wszystkich zawodników oraz drużyn I,II i IV ligi

MZBS PKO BP IX O/W-wa 54 1020 1097 0000 7902 0087 0220 - rejestracja dryżyn III ligi

ZAWODNICY - OPŁATA REJESTRACYJNA

Termin rejestracji zawodników na 2008 rok: wraz z rejestracją drużyny lub do 30 listopada 2007 r.

Uwaga! Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP w sezonie 2007/2008 może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką za rok 2007 i 2008 lub 2008 i zgłoszonych na wniosku poprzez właściwy WZBS, do: Wydziału Gier i Klasyfikacji ZG PZBS, (I i II liga) lub WGiD w WZBS (rozgrywki pozostałych szczebli). W przypadkach zmiany barw klubowych przez zawodnika, należy dołączyć pisemną zgodę na przejście wydaną przez poprzedni klub

 

2007

2008

Zawodnik normalny bez względu na płeć,
urodzony w latach 1943 - 1982

130

130

Junior urodzony w latach 1983 - 1992

65

65

Senior urodzony w latach 1937 - 1942

65

65

Junior urodzony w 1993 r. i młodszy

30

30

Nestor urodzony w 1937 r. i starszy *

30

30


* ale pod warunkiem, że dana osoba była członkiem PZBS przez ostatnie 10 lat lub była członkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie

 

Prawa i przywileje członka PZBS w roku 2008:

- każdy zawodnik zarejestrowany w PZBS (członek PZBS) otrzyma legitymację członkowską w formie karty kredytowej,
- każdy członek PZBS otrzyma 6 numerów Świata Brydża wydanych w 2008 roku na swój adres korespondencyjny,
- do udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski uprawnieni są tylko członkowie PZBS za wyjątkiem Otwartych Mistrzostw Polski (np. KMP, Indywidualne Mistrzostwa Polski),
- tylko członek PZBS ma prawo do zdobywania punktów klasyfikacyjnych (pkl) i awansowania na wyższy tytuł po zdobyciu wymaganego limitu pkl-i na dany tytuł,
- tylko członek PZBS (za okazaniem legitymacji) ma prawo do 33% ulgi we wszystkich turniejach PZBS (tzn. tam, gdzie przydzielane są punkty klasyfikacyjne "pkl"),

Prezes WZBS Prezes MZBS
Tadeusz Luzak Włodzimierz Buze

 Jeśli wasza drużyna ma swoją stronę to prześlijcie nam jej adres. Kilka drużyn już tak zrobiło!!!