Rejestracja na sezon 2006/2007

termin zgłoszenia drużyn:
           - I i II ligi ustalony został na dzień 3 października 2006 roku.
           - III ligi mazowieckiej ustalony został na dzień 10 października 2006 roku.
           - ligi okręgowej warszawskiej ustalony został na dzień 10 listopada 2006 roku.
przy rejestracji drużyny należy złożyć w sekretariacie WZBS formalny wniosek (pobierz) o zarejestrowanie drużyny w dwóch egzemplarzach
listę członków na odwrocie prosimy wypełnić dokładnie – należy podać kto pełni funkcję kapitana, gdyż jego adres korespondencyjny i numer telefonu będą umieszczone w terminarzu rozgrywek.
przy składaniu dokumentacji rejestracyjnej sekcje które wnoszą opłaty przelewem otrzymają noty księgowe z kontem WZBS, zaś przy wpłatach gotówkowych - rachunek

Składki na sezon 2006/2007

MZBS i WZBS ustaliły następujące opłaty startowe:

OPŁATA STARTOWA ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE

SKŁADKI (w PLN)

2005/2006

2006/2007

                            I, II liga -

100 ZG PZBS

100 MZBS + 120 ZG PZBS

                            III liga -

650 + 100 ZG PZBS

700 + 50 OZBS +120 ZG PZBS

IV liga -

450 + 100 ZG PZBS

550 + 120 ZG PZBS

W III i IV lidze w sezonie 2006/2007 będzie się grać na tych samych rozkładach na wszystkich stołach (powielane karty).

WZBS PKO BP IX O/W-wa 51 1020 1097 0000 7102 0104 8370 - rejestracja wszystkich zawodników oraz drużyn IV ligi

MZBS PKO BP IX O/W-wa 54 1020 1097 0000 7902 0087 0220 - rejestracja dryżyn I, II i III ligi

ZAWODNICY - OPŁATA REJESTRACYJNA

Termin rejestracji zawodników na 2007 rok: 30 listopada 2006 r.

Uwaga! Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP w sezonie 2006/2007 może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką za rok 2006 i 2007 lub 2007 i zgłoszonych na wniosku poprzez właściwy WZBS, do: Wydziału Gier i Klasyfikacji ZG PZBS, (I i II liga) lub WGiD w WZBS (rozgrywki pozostałych szczebli). W przypadkach zmiany barw klubowych przez zawodnika, należy dołączyć pisemną zgodę na przejście wydaną przez poprzedni klub.

 

2006

2007

Zawodnik normalny bez względu na płeć,
urodzony w latach 1942 - 1981

130

130

Junior urodzony w latach 1982 - 1991

65

65

Senior urodzony w latach 1937 - 1941

65

65

Junior urodzony w 1992 r. i młodszy

30

30

Nestor urodzony w 1936 r. i starszy *

30

30

* ale pod warunkiem, że dana osoba była członkiem PZBS przez ostatnie 10 lat lub była członkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie

Prawa i przywileje członka PZBS w roku 2007:

- każdy zawodnik zarejestrowany w PZBS (członek PZBS) otrzyma legitymację członkowską w formie karty kredytowej,
- każdy członek PZBS otrzyma 6 numerów Świata Brydża wydanych w 2007 roku na swój adres korespondencyjny,
- do udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski uprawnieni są tylko członkowie PZBS za wyjątkiem Otwartych Mistrzostw Polski (np. KMP, Indywidualne Mistrzostwa Polski),
- tylko członek PZBS ma prawo do zdobywania punktów klasyfikacyjnych (pkl) i awansowania na wyższy tytuł po zdobyciu wymaganego limitu pkl-i na dany tytuł,
- tylko członek PZBS (za okazaniem legitymacji) ma prawo do 33% ulgi we wszystkich turniejach PZBS (tzn. tam, gdzie przydzielane są punkty klasyfikacyjne "pkl"),
- każdy zarejestrowany członek związku, który nie ukończył 20 roku życia otrzyma książkę  Władka Izdebskiego „Szkoła Brydża”.

 

                        Prezes WZBS      
                   
                      Tadeusz Luzak

 Jeśli wasza drużyna ma swoją stronę to prześlijcie nam jej adres. Kilka drużyn już tak zrobiło!!!