Rejestracja na sezon 2005/2006

termin zgłoszenia drużyn IV ligi warszawskiej ustalony został na dzień 10 października 2005 roku.
przy rejestracji drużyny należy złożyć w sekretariacie WZBS formalny wniosek (pobierz) o zarejestrowanie drużyny w dwóch egzemplarzach oraz wnieść stosowną opłatę.
listę członków na odwrocie prosimy wypełnić dokładnie – należy podać kto pełni funkcję kapitana, gdyż jego adres korespondencyjny i numer telefonu będą umieszczone w terminarzu rozgrywek.
przy składaniu dokumentacji rejestracyjnej sekcje które wnoszą opłaty przelewem otrzymają noty księgowe z kontem WZBS, zaś przy wpłatach gotówkowych - rachunek

W sezonie 2005/2006 IV liga warszawska grać będzie mini zjazdami 1 mecz/tydzień.
Piątek będzie dniem zjazdowym w DAMISie. Będzie istniała również możliwość rozegrania meczu awansem za porozumieniem drużyn.

Składki na sezon 2005/2006

MZBS i WZBS ustaliły następujące opłaty startowe:

OPŁATA STARTOWA ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE

SKŁADKI (w PLN)

2004/2005

2005/2006

                            I, II liga -

 

100 ZG PZBS

                            III liga -

500 + 100 ZG PZBS

650 + 100 ZG PZBS

IV liga -

300 + 100 ZG PZBS

450 + 100 ZG PZBS

Uwaga! Zgłoszenia zespołów I, II, III ligi winny być dokonane do dnia 30.09.2005 r.
Termin wniesienia opłaty startowej dla drużyn I, II i III ligi upływa z dniem 3.10.2005 r.
W III lidze w sezonie 2005/2006 będzie się grać na tych samych rozkładach na wszystkich stołach (powielane karty).

WZBS PKO BP IX O/W-wa 51 1020 1097 0000 7102 0104 8370 - rejestracja wszystkich zawodników oraz drużyn I , II i IV ligi

MZBS PKO BP IX O/W-wa 54 1020 1097 0000 7902 0087 0220 - rejestracja dryżyn III ligi
 

 ZAWODNICY - OPŁATA REJESTRACYJNA

Termin rejestracji zawodników na 2006 rok: 30 listopada 2005 r.

Uwaga! Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką za rok 2005 i zgłoszonych na piśmie złożonym, poprzez właściwy WZBS, do Wydziału Gier i Klasyfikacji ZG PZBS, (I i II liga) lub WGiD w WZBS (rozgrywki pozostałych szczebli). W przypadkach zmiany barw klubowych przez zawodnika, należy dołączyć pisemną zgodę na przejście wydaną przez poprzedni klub. Zgłoszenia winny być dokonane do dnia 30.09.2005r.

 

2005

2006

Zawodnik normalny bez względu na płeć,
urodzony w latach 1941 - 1980

130

130

Junior urodzony w latach 1981 - 1990

65

65

Senior urodzony w latach 1936 - 1940

65

65

Junior urodzony w 1991 r. i młodszy

0

30

Nestor urodzony w 1935 r. i starszy *

0

30

* ale pod warunkiem, że dana osoba była członkiem PZBS przez ostatnie 10 lat lub była członkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie

Prawa i przywileje członka PZBS w roku 2006:

- każdy zawodnik zarejestrowany w PZBS (członek PZBS) otrzyma legitymację członkowską w formie karty kredytowej,
- każdy członek PZBS otrzyma 11 numerów Świata Brydża wydanych w 2005 roku na swój adres korespondencyjny,
- do udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski uprawnieni są tylko członkowie PZBS za wyjątkiem Otwartych Mistrzostw Polski (np. KMP, Indywidualne Mistrzostwa Polski),
- tylko członek PZBS ma prawo do zdobywania punktów klasyfikacyjnych (pkl) i awansowania na wyższy tytuł po zdobyciu wymaganego limitu pkl-i na dany tytuł,
- tylko członek PZBS (za okazaniem legitymacji) ma prawo do 33% ulgi we wszystkich turniejach PZBS (tzn. tam, gdzie przydzielane są punkty klasyfikacyjne "pkl")

 

                       Prezes WZBS      
                   
                      Tadeusz Luzak

 Jeśli wasza drużyna ma swoją stronę to prześlijcie nam jej adres. Kilka drużyn już tak zrobiło!!!