Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS w dniu 24.10.2002 r.
 

Obecni:|

Tadeusz Luzak
Włodzimierz Buze
Waldemar Burakowski
Bogusław Bednarski
Piotr Dybicz
Maciej Czajkowski
Radosław Lula
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Klik
nieobecna usprawiedliwiona: Mirosława Siwek.

Porządek posiedzenia:

1. Finanse związku
2. Ocena i sprawozdanie finansowe z Grand Prix Warszawy 2002
3. Projekty rozgrywek i terminów Grand Prix Warszawy 2003
4. Składki, opłaty i stawki sędziowskie na sezon 2002/03
5. Statut WZBS. Ustalenie terminu zebrania sprawozdawczego i statutowego delegatów WZBS-u.
6. Wolne wnioski.

Ad.1  Prezes przedstawił aktualny stan finansowy związku. Przed rozpoczęciem rekrutacji członków na 2003 r. i drużyn klas niższych, a po rejestracji drużyn (nie wszystkich) III ligi, na lokacie bankowej znajduje się 20.000 zł, na koncie operacyjnym 19.500 zł, a w kasie 2.500 zł; łącznie – ok. 42.000 zł.

Ad.2. Prezes przedstawił krótkie sprawozdanie z XXX GP Warszawy 2002 zwracając uwagę na pewne niedociągnięcia organizacyjne i sędziowskie – które, jak wyraził nadzieję, nie będą miały miejsca w przyszłości. Pod względem finansowym, Kongres przyniósł stratę ok. - 8.000 zł. Główną przyczyną tego stanu rzeczy była konieczność zakupu 1800 m2 wykładziny za kwotę 14.130 zł. i wysokie nagrody w punktacji długofalowej.

Ad.3. Przedstawiono alternatywne terminy organizacji XXXI GP Warszawy’03, tj: 16-24.08.2003 r. lub 23-31.08.2003 r. oraz dwa projekty harmonogramu z prośbą o ustosunkowanie się do nich członków zarządu bądź przedstawienie własnych propozycji. – dalsza dyskusja na ten temat została przeniesiona na kolejne zebranie.

Ad.4.1. Zarząd zatwierdził Komunikat w sprawie opłat startowych i składek indywidualnych na sezon 2002/03 oraz rok 2003 r.

2. Uchwała nr.5

Zarząd WZBS uchwalił odpis dla Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego od składek indywidualnych zawodników na 5 zł od zawodnika pełnopłatnego i 2 zł od zawodnika ulgowego (w ramach kwot: 120 i 60 zł.)

3. Uchwała nr.6

Zarząd WZBS uchwalił ,że z dniem 1 listopada 2002 r. wszyscy organizatorzy turniejów lokalnych, bądź okazjonalnych, którzy zgłoszą swój turniej do WZBS (łączy się to z reklamą w internecie oraz spowoduje naliczanie pkl-i dla uczestników zawodów) są zobowiązani do odprowadzenia na rzecz WZBS 5% wpisowego. Istnieje również możliwość innego rozwiązania (np.rozliczenie ryczłtowe), do ewentualnego ustalenia pomiędzy zainteresowanymi stronami. Uchwała wchodzi w życie z dnie