Protokół z posiedzenia
Zarządu Warszawskiego Związku Brydża Sportowego
w dniu 7 czerwca 2005r.

 

Obecni: Tadeusz Luzak, Włodzimierz Buze, Piotr Dubicz, Radosław Lula, Maciej Czajkowski - protokolant
Nieobecni – Mirosława Siwek, Waldemar Burakowski, Bogusław Bednarski

Po otwarciu Zebrania przez Prezesa przystąpiono do omówienia spraw związanych z prowadzeniem Biura i finansów WZBS, spraw młodzieżowych oraz organizacji GPW’05:
           - w związku z chorobą Sekretarza, Zarząd podjął uchwałę o rozliczaniu niewykorzystanego urlopu przez kol. Bogusławowi Bednarskiego w formie comiesięcznych zaliczek w wysokości 500zł do czasu obliczenia całkowitej należności i wypłacenia jej w całości;
           - Zarząd powierzył obowiązki urzędującego Sekretarza kol. Maciejowi Czajkowskiemu  z wynagrodzeniem 1500 zł/mies (netto), do czasu wyzdrowienia kol. Bednarskiego;
           - Zarząd powierzył obowiązki bieżącego rozliczania kasy WZBS-u  i MZBS-u (funkcję Skarbnika) Prezesowi Tadeuszowi Luzakowi. W związku z przekazaniem spraw finansowych nowemu Skarbnikowi -  poproszono Komisję Rewizyjną i kol. Mirę Siwek o dokonanie rozliczenia finansów WZBS i MZBS;
           - Zarząd podjął uchwałę o możliwości prowadzenia rozliczeń za sędziowanie i przygotowanie imprezy z instytucjami finansującymi rozgrywki brydżowe, które nie są pod auspicjami WZBS;
           -  Zarząd zobowiązał komisję młodzieżową do współpracy z „Rekontrą” Wołomin w celu stworzenia bazy rozgrywek młodzieżowych;
           - Prezydium WZBS poinformowało o zmianie lokalizacji GP W-wy. Grand Prix’05 odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie;
           - Zarząd postanowił wystąpić do Prezydenta Warszawy, Pana Lecha Kaczyńskiego z prośbą o objęcie Patronatem GPW’05;
           - Zarząd powierzył obowiązki Sędziego Głównego GPW’05 kol. Janowi Romańskiemu;
           - zlecono kol. kol.: Janowi Romańskiemu i Maciejowi Czajkowskiemu przygotowanie w ciągu tygodnia składu ekipy sędziowskiej i stawek sędziowskich na GPW’05 i przedstawienie Zarządowi do zaakceptowania;
           - podjęto uchwałę o przeznaczeniu części środków finansowych pozyskanych od sponsorów, zamiast na nagrody z punktacji długofalowej - na dofinansowanie nagród każdego z turniejów kongresowych GPW’05. Jeśli sponsorzy wyrażą zgodę, to minimalna wartość gwarantowanej nagrody w każdym z turniejów kongresowych będzie wynosiła Im.=2000zł, IIm.=1200zł, IIIm.=800zł;
           - ustalono, że Prezes WZBS-u poprosi kol. Kazimierza Lacha o prowadzenie w trakcie tegorocznego GPW’05 bufetu.

Na tym zebranie zakończono.

                        

do góry strony