Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS w dniu 14.10.2003 r.
 

Obecni członkowie : Tadeusz Luzak, Włodzimierz Buze, Bogusław Bednarski, Radosław Lula , Maciej Czajkowski  oraz Komisja Rewizyjna: Andrzej Klik i Waldemar Składanowski.

Nieobecni: Waldemar Burakowski, Piotr Dybicz i Mira Siwek.

 

Porządek posiedzenia:

1. Stan finansów.
2. Ocena XXXI Grand Prix Warszawy.
3. Ocena Mistrzostw Polski Juniorów 19-20 lat.
4. Przygotowanie rozgrywek IV ligi warszawsko-mazowieckiej.
5. Ppłaty członkowskie i startowe na 2004 r..
6. Ocena pracy sędziów WZBS.
7. Wolne wnioski.

Ad.1

Na dzień 14.10.2003 r. czyli przed rozpoczęciem rejestracji zawodników, w kasie WZBS znajdowało się ok. 700 zł a na koncie 15.500 zł oraz 10.000 zł w drodze z dotacji Urzędu m.st.W-wy na XXXI GP Warszawy.

Ad.2

Grand Prix Warszawy 2003 zostało ocenione jako jedno z najlepiej zorganizowanych imprez na przestrzeni ostatnich lat. Opinię tę podzielają zarówno organizatorzy jak i uczestnicy zawodów.

Do uregulowania pozostały sprawy:

1. Z przyszłym sędzią głównym GP Warszawy, sporządzenie dokładnej umowy o obowiązkach ciążących na sędziach.

2. Wybór hali na Kongres w przyszłym roku – zebrani optowali raczej za starą halą MERA.

Ad.3

Zorganizowane przez kolegów: P. Dybicza i R. Lulę, Mistrzostwa Polski Juniorów w wieku 19-20 lat, zarówno w odczuciu uczestników jak i WZBS zostały uznane za wzorcowe, wyznaczające standardy organizacyjne tego typu imprez. Gratulacje dla organizatorów.

Ad.4

Jednogłośnie przyjęto regulamin rozgrywek IV ligi warszawsko-mazowieckiej oraz harmonogram rozgrywek. Przyjęto zasadę o istnieniu jednej klasy rozgrywek poniżej III ligi.

Ad.5

Ustalono, że opłaty dla WZBS w sezonie 2003/04 pozostają na niezmienionym poziomie. Jedyny wzrost opłat o 20 zł od drużyny i 10 zł od zawodnika wprowadził ZG PZBS i kwoty z tego tytułu wpłyną na jego konto.

Załącznik: Uchwała nr.10 Zarządu WZBS z dnia 14.10.2003 r.

Ad.6

Praca sędziów WZBS uległa dalszej poprawie. Coraz mniej jest skarg na pracę i decyzje sędziowskie. Ustalono, że podstawowym kryterium doboru sędziów do prowadzenia zawodów WZBS będzie uczestnictwo w corocznej kursokonferencji sędziowskiej i uzyskana na niej ocena.

Ad.7

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Sekretarz                                                                                 Prezes WZBS

 B.Bednarski                                                                            Tadeusz Luzak

do góry strony