Protokół zebrania
Kapituły Panteonu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2014
 
W dniu 17 stycznia 2014 r. Kapituła Panteonu Warszawskiego dopisała do swego składu 8 osób. Są to:
  1. Włodzimierz Buze,
  2. Piotr Gawryś,
  3. Apolinary Kowalski,
  4. Krzysztof Lasocki,
  5. Tomasz Przybora,
  6. Jerzy Russyan,
  7. Mirosława Siwek,
  8. Ewa Skopińska.

Przewodniczący Kapituły
(-) Tadeusz Luzak