Dobre obyczaje

W zgodzie z postulatami środowiska brydżowego ogłasza się niniejszym brak tolerancji dla naruszenia dobrych obyczajów na sali gry (tj.: awanturowanie się, przeklinanie, palenie poza wyznaczonymi do tego miejscami, itp.) i bezwzględne stosowanie zapisów Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego PZBS oraz RegulaminuDyscyplinarnego PZBS.

Sędzia zawodów zostaje zobowiązany do zwracania uwagi wykraczającemu każdorazowo po przewinieniu. Zgodnie z regulaminami PZBS niezastosowanie się do poleceń sędziego lub kontynuowanie wykroczenia będzie skutkowało odsunięciem od jednej rundy, usunięciem z turnieju lub nawet zawieszeniem (tymczasowym lub bezwzględnym).

/-/ Zarząd Warszawskiego ZBS