Uchwała Zarządu Warszawskiego ZBS
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
WZBS  

 
Zarząd Warszawskiego Związku Brydża Sportowego niniejszym postanawia, że wszyscy zawodnicy powyżej 90 roku życia są zwolnieni z wpisowego w turniejach organizowanych przez Warszawski Związek Brydża Sportowego.