Uchwała Zarządu Warszawskiego ZBS
z dnia 30 marca 2022 r.
WZBS  

 
Zarząd Warszawskiego Związku Brydża Sportowego niniejszym znosi wszelkie restrykcje covidowe dotyczące organizacji turniejów brydża sportowego uchwalone wcześniej przez Niego.