Uchwała Zarządu Warszawskiego ZBS
z dnia 8 stycznia 2022 r.
WZBS  

 
Zarząd Warszawskiego Związku Brydża Sportowego postanawia od dnia 10 stycznia b.r. do odwołania wznowić organizację rozgrywek brydżowych i dopuszczać do udziału w tychże, wyłącznie osoby, które zdecydują się okazać Sędziemu lub Organizatorowi Zawodów Unijny Certyfikat Covid lub inny oficjalny dokument poświadczający bycie zaszczepionym przeciwko koronawirusowi lub posiadanie aktualnego testu z negatywnym wynikiem.
 
Powyższe nie dotyczy zawodników do 18 roku życia. Ponadto przyjmuje, że koniecznym warunkiem organizacji rozgrywek brydżowych jest zapewnienie na każdym stoliku środków do dezynfekcji. Do tego tam gdzie jest to możliwe obliguje do gry na zasłonach i zaleca proszenie zawodników o grę w maseczkach.