Uchwała Zarządu Warszawskiego ZBS
z dnia 02 grudnia 2021 r.
WZBS  

Zarząd Warszawskiego Związku Brydża Sportowego postanawia od dnia 5 grudnia b.r. do odwołania dopuszczać do udziału w zawodach brydża sportowego organizowanych przez Warszawski Związek Brydża Sportowego wyłącznie osoby, które zdecydują się okazać Sędziemu lub Organizatorowi Zawodów Unijny Certyfikat Covid lub inny oficjalny dokument poświadczający bycie zaszczepionym przeciwko koronawirusowi lub posiadanie aktualnego testu z negatywnym wynikiem.
 
Powyższe nie dotyczy zawodników do 19 roku życia.
 
Ponadto rekomenduje przyjęcie analogicznej polityki Organizatorom turniejów lokalnych rozgrywanych na terenie Warszawskiego Okręgu Brydżowego.