Uchwała Zarządu Warszawskiego ZBS
z dnia 22 grudnia 2021 r.
WZBS  

Zarząd Warszawskiego Związku Brydża Sportowego postanawia zawiesić organizację rozgrywek brydżowych od 22 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022.
 
Powyższe nie dotyczy turniejów organizowanych dla młodzieży.
 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.