Uchwała Zarządu Warszawskiego ZBS
z dnia 10 listopada 2021 r.
WZBS  

W związku ze stwierdzonym działaniem na szkodę Warszawskiego Związku Brydża Sportowego:

  1. Wykreśla się T.L. spośród członków Warszawskiego Związku Brydża Sportowego.
  2. Wprowadza się zakaz uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych przez Warszawski Związek Brydża Sportowego dla w/w zawodnika do czasu zakończenia postępowania prokuratorskiego oraz zakończenia kontroli realizowanej przez Ministerstwo Sportu w Fundacji na rzecz Warszawskiego Związku Brydża Sportowego.
  3. Zobowiązuje się w/w do uregulowania zaległości względem Warszawskiego Związku Brydża Sportowego tytułem opłaty składki za uczestnictwo w zawodach sportowych.