Opłaty na rzecz WZBS za rejestrację turniejów

Organizator turniejów, których wyniki zamieszczane są na stronie internetowej Warszawskiego ZBS
zobowiązany jest do jednej z następujących opłat (wszystkie opłaty od jednego zawodnika/zawodniczki w każdym turnieju):

1. Turnieje umieszczane na stronie w kalendarzu i / lub w wynikach:50 gr
2. Opłata za turnieje z cyklu Grand Prix Mazowsza (oprócz opłaty na długą fale w kwocie 200 zł) dodatkowo:
50 gr
3. Wszystkie opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i utrzymania strony. Ewentualne nadwyżki przeznaczane są na dofinansowanie nagród w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży organizowanym w ramach Grand Prix Warszawy.