Opłaty na rzecz WZBS za rejestrację turniejów
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011

Organizator turniejów, których wyniki zamieszczane są na stronie internetowej Warszawskiego ZBS
zobowiązany jest do jednej z następujących opłat (wszystkie opłaty od jednego zawodnika/zawodniczki w każdym turnieju):

1. Turnieje cykliczne zamieszczane w dziale "Wyniki / Cykl Turniejów"50 gr
2. Turnieje umieszczane na stronie w "Kalendarzu WZBS" i "Wyniki / Inne Imprezy": 
    i.   Zapowiedź w kalendarzu + dodatkowy baner na stronie głównej75 gr
    ii.  Zapowiedź w kalendarzu50 gr
    iii. Zamieszczenie wyników po turnieju bez zapowiedzi w kalendarzu25 gr
3. Wszystkie turnieje, w których uczestniczyć może jedynie młodzież szkolna i juniorzy są zwolnione z opłaty wymienionych w punktach 1 i 2. 
4. Opłata za turnieje z cyklu Grand Prix Mazowsza zawarta jest w opłacie na rzecz MZBS.
(Opłata na rzecz MZBS wynosi 10% wpisowego.)
 
5. Wszystkie opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i utrzymania strony. Ewentualne nadwyżki przeznaczane są na dofinansowanie nagród w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży organizowanym w ramach Grand Prix Warszawy.