XL Grand Prix Warszawy
im. Jana Romańskiego

 

24 VIII-2 IX 2012