Turniej Par

16 czerwca
godz. 1000

Dom Kultury, Anin
ul. V Poprzeczna 13

Wpisowe - 15 PLN