XLVI Grand Prix Warszawy
im. Jana Romańskiego

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
ul. Szturmowa 1/3

24 VIII - 2 IX 2018